Hond & Gedrag

"Samen stappen zetten in de goede richting"

Iedere combinatie van eigenaar en hond is uniek!
Dat is waarom persoonlijke begeleiding zo belangrijk is.

Gedragstherapie

Honden hebben hun eigen manier van communiceren en gedragen zich soms in onze ogen ongewenst. Als dit een probleem vormt in de relatie met je hond, dan is het verstandig om te bekijken waar dit gedrag vandaan komt en op welke wijze het gedrag kan worden omgebogen naar gewenst gedrag.

 

Ongewenst gedrag

Denk bij ongewenst gedrag aan de volgende gedragingen:

Agressie; naar honden, mensen, kinderen, bij de voerbak of het in bezit hebben van een bot. Vaak begint dit gedrag met het aanstaren (fixeren), gevolgd door grommen, gromblaffen, happen, uitvallen, bijten.

 

Angst; voor honden, mensen, geluiden (vuurwerk of onweer), voorwerpen, op straat. Angst kenmerkt zich door een verlaagde lichaamshouding, staart tussen de poten, oren naar achter gedraaid, wijken, deinzen en soms vluchten.
 

Niet alleen kunnen zijn; Het alleen zijn, in afwezigheid van mensen of andere dieren, is iets wat moet worden aangeleerd. Honden zijn roedeldieren en zijn het liefst in de aanwezigheid van hun gezin. Als dit niet (goed) gebeurt, kunnen problemen zoals piepen, janken, blaffen, onzindelijkheid en vernielen. Het is een belastend probleem voor je hond, voor jou maar ook de omgeving.

 

Overmatig blaffen; Voor honden is blaffen één van de belangrijkste vormen van communicatie. In een mensenwereld wordt (overmatig) blaffen regelmatig als ongewenst gedrag beschouwd.
 

Onzindelijkheid;  Zindelijkheid is iets wat meestal in de puppytijd wordt aangeleerd. Toch kan er in de loop van tijd een verandering optreden in het gedrag; door leeftijd, medische oorzaak, verandering van dagelijks uitlaatschema of leefomgeving.

 

Eten van vreemde voorwerpen; Sommige honden eten echt alles, met alle gevolgen en gevaren van dien. Van ontlasting (mens en dier) tot stenen. Omdat dit gedrag risicovol is, genoeg reden uit te zoeken waarom de hond dit doet en het gedrag te stoppen.
 

Staartjagen, schaduw jagen, stereotype gedragingen; Wat begint als een grapje, het laten najagen van de staart of een lampje omdat het er ‘grappig’ uitziet, kan eindigen in gedrag wat bijna niet valt te stoppen. Dit gedrag is sterk welzijn aantastend voor je hond.

 

Alle overige gedragingen die een probleem vormen voor jou, je omgeving en/of jouw hond; Zeker dat laatste wordt nog wel eens over het hoofd gezien, het welzijn van de hond. Mocht je twijfelen of een bepaald gedrag welzijn aantastend is, neem dan contact op. Vragen staat vrij!

 

Roedelopname:

Bij een roedelopname wordt een hond binnen onze groep (roedel) honden geplaatst, getraind en opgevangen onder toeziend oog van een hondengedragstherapeut. Een hond die dusdanig probleemgedrag vertoont en met groepstraining of individuele gedragstherapie (nog) niet genoeg geholpen is, kan veel baat hebben bij een roedelopname. In het bijzonder wanneer gedragsproblemen voortkomen uit slechte socialisatie. Een roedelopname duurt in beginsel twee weken met de mogelijkheid om de periode te verlengen.

 

Hond trainen in een roedel

Het grote voordeel van roedeltraining is dat de hond deel gaat uitmaken van een groep (stabiele) andere honden. Dat groepsverband corrigeert allerlei ongewenst gedrag van nature. De hondengedagstherapeut weet uitstekend welke honden een goede match zijn en het meest ondersteunend kunnen zijn bij het verhelpen van probleemgedrag. In een roedel heerst van nature een sterke hiërarchie en ieder lid weet hierin zijn plaats. Dit is zelfregulerend en een hondengedragstherapeut zorgt dat dit in goede banen wordt geleid.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een hond met extreme angst geplaatst wordt bij een aantal honden die juist heel sociaal, onbevangen en vrij zijn. De angstige hond kan en gaat zich optrekken aan hun gedrag. Hier leert het dier zoveel van! Die positieve ervaringen laten al na een paar dagen een gedragsverandering en meer zelfvertrouwen zien.

Een hond die ooit een nare ervaring heeft gehad met een andere hond en daardoor bang is geworden, leert in de roedel juist dat het heel leuk kan zijn met andere honden. Zo verdwijnt de nare ervaring en de bijbehorende angst steeds meer naar de achtergrond.

Aan de andere kant wordt agressief gedrag binnen een roedel niet getolereerd en zelfs de grootste gifkikker leert snel hoe zich wel te gedragen.

Het moge duidelijk zijn. Interne opvang is van grote waarde bij (re)socialisatie en rehabilitatie.

 

Intensieve training met gedragstherapeut

Een ander voordeel is dat de hond met het probleemgedrag even weg is uit zijn vaste omgeving en situatie. Zo kan de gedragstherapeut gedrag en karakter beoordelen los van alle prikkels die in de thuissituatie van grote invloed zijn. Dit kan leiden tot belangrijke inzichten waar de verdere therapie en begeleiding op gestoeld kan worden.

Probleemgedrag bij een hond heeft altijd een reden en vindt veelal zijn oorsprong in slechte socialisatie en/of miscommunicatie tussen baas en dier. Tijdens de intensieve trainingsmomenten met de gedragstherapeut al dan niet in combinatie met andere honden worden gedragingen geanalyseerd en gereset. Op deze manier kunnen er een korte tijd grote stappen worden gezet.

Voor een hond kan het juist veel meerwaarde hebben om het nieuwe gedrag eerst in een andere omgeving te hebben geleerd. De hond is dan vrij van stress die ontstaan is door plaatsgebonden gewoonten. Op deze manier heeft de training niet alleen maar meer succes, maar is juist voor het dier veel fijner.

 

Terugplaatsen

Wanneer de hond het goed doet in de roedel en na de trainingen, is het tijd om terug naar huis te gaan. Het terugplaatsen gaat onder begeleiding zodat de nieuwe, positieve ervaringen ook meegaan.

Het laatste stukje is dan het hondenbaasje zo goed mogelijk begeleiden en meenemen bij de nieuwe situatie en het vermijden van de valkuilen van de oude patronen. Dit is heel belangrijk.

 

Kosten Gedragstherapie

Intake, gedragsconsult, diagnose en plan van aanpak € 150,00


Individuele gedragstraining pup (30min) € 27,50 per half uur

Individuele gedragstraining puber/volw. hond (60min)     € 47,50 per uur

Reiskosten €0,30 per km vanaf 5066 GL

 

Kosten roedelopname

Intake, gedragsconsult, diagnose en plan van aanpak € 150,00

Kosten verblijf: afhankelijk van diagnose en plan van aanpak

 

Contact opnemen

Overweeg je gedragstherapie of roedelopname voor je hond? Wil je weten of het jouw hond kan helpen? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons.